Bornholm, 3 dagar

Följ med oss till fantastiska Bornholm

Det sägs ofta att Bornholm är hela Danmark i ett nötskal tack vare det varierade landskapet. Här kan du uppleva kuperad terräng, bördig jordbruksmark och en stor skog på en och samma gång. Bornholm är också det enda stället i Danmark där du kan uppleva branta klippor och på sydkusten finns en bred och lång strand med den finaste vita sand som landet kan uppbringa.

 

Du kan enkelt skriva ut dagsprogrammet. Välj fliken "PDF" nedan.

Status:
Fullt

Dagsprogram

Dag 1. Vi startar från Karlskrona tidigt på morgonen och kör genom Blekinge och Österlen till Ystad.
Härifrån tar vi färjan över till Bornholm, den avgår kl. 08.30 och tar ca 80 minuter. På fartyget kommer det att serveras en frukosttallrik under tiden som vi njuter av överfarten. När vi kommer fram till Bornholm, väntar vår guide på oss. Guiden kommer att visa runt oss på södra delen av ön. Vi kommer bland annat besöka Nexö, Svaneke och Dueodde, innan vi ankommer till hotellet ca kl. 17.00.
Vi kommer att bo på Hotell Griffin i Rönne, beläget vid havet med en underbar utsikt över Östersjön. 
      
Dag 2. Hela dagen på egen han att utforska Rönne eller varför inte en härlig SPA-behandling på hotellet under eftermiddagen.

Dag 3. Kl. 09.00 efter frukost lämnar hotellet, och vår guide möter upp oss. Denna dag blir det rundtur på västra och norra delarna av ön. Vi kommer till städerna Hasle, Gudhjem och Allinge-Sandvig.
Öns största sevärdhet, Hammershus Borgruin ägnas särskilt intresse. En av de fyra rundkyrkorna, Österlars kirke blir också ett av besöksmålen. I Allinge blir det lunch buffé, från Allinge Rökeri. Rundturen avslutas vid färjeterminalen i Rönne kl. 16.00. Det kommer att finnas lite tid till shopping innan vi kör på färjan som avgår kl. 18.30. Vi kommer att köra samma väg tillbaka till Karlskrona, och beräknas vara i Karlskrona igen vid ca kl. 23.00.

 

* reservation för eventuella justeringar i dagprogrammet

Du kan enkelt skriva ut dagsprogrammet. Välj fliken "PDF" nedan.

 

Rundtur nordturen

NORDTUREN

Turen inleds med en presentation av Rönne - Bornholms ”huvudstad”, där ungefär en tredjedel av öns cirka 42000 invånare bor. I den äldre delen finns en vacker korsvirkes-bebyggelse från 1700-talet, men staden präglas även av de bombningar, som förstörde eller skadade praktiskt taget alla hus under slutskedet av andra världskriget.

Via Nordskoven och Hasle Lystskov går färden rakt norrut genom de områden, som har varit centrum för ler- och kolbrytningen i forna tider. Kolet hade framför allt betydelse som bränsle under kriget och den keramiska industrin med tillverkning av såväl bruks- som konstföremål har alltid spelat en stor roll.

Hasle har troligen fått sitt namn genom de hassellundar, som fanns i området i forna tider. Staden är mycket gammal. Redan 1149 kallades omgivningen ”Hasle Herred” och driftiga skeppare och köpmän förstod tidigt vikten och nyttan av att bedriva handel med inlandsborna. Hasle var också vida berömt för sin goda potatis och sina utmärkta morötter samt - inte minst - för sitt ”eldande brännvin”, som utgjordes av en speciell kumminakvavit, vilken säkert hjälpte till att mynta ett gammalt känt uttryck: ”Man skall akta sig för att småsupa, för småskulder samt för Haslefolk...”.

Kuststräckan Hasle-Hammershus är mycket vacker och omväxlande; Norr och söder om det gamla stenbrottssamhället Vang finns unika fågelberg, vilka närmast påminner om dem på Färöarna. 

Bäst studerar man denna enastående kust genom att göra en avstickare från huvudvägen ner mot de idylliska fiskelägena Helligpeder och Teglkås. Här har försynen skänkt människorna en smal landremsa - lagom stor för en väg, ett par mycket små hamnar och ett fåtal hus - nedanför den branta klippan. I dessa samhällen tycks livet fortgå i en lite lugnare och makligare takt och innebyggarna verkar nästan opåverkade av den övriga världens jäkt och oro.

Vid Teglkås upphör bilvägen och bussen måste vända tillbaka mot huvudvägen, men längs en sträcka man mycket gärna ”ser i repris”. Vid vändplatsen kan man norrut skymta den rauk, som bär namnet Jons Kapell. Det är en hög, fristående klippa i strandkanten. Enligt sägnen predikade munken Jon från denna ”predikstol” för de ”hedniska bornholmska bönderna och vann dem för Vite Krist”.

Färden går vidare norrut och via den frodiga och artrika Slotslyngen - en ursprungligen anlagd, men förvildad slottspark, når vi Hammershus - det verkligt stora utflyktsmålet, som utgör ett ”måste” för de flesta gäster. Här stiger vi av bussen och gör ett längre uppehåll.

Att få studera ruinerna och njuta av den storslagna naturen är en stor upplevelse i sig. Ännu mer berikande blir besöket om man, med hjälp av guiden, sätter sig in i borgens spännande och dramatiska historia, som i mångt och mycket också är Bornholms historia, eftersom befälhavaren på Hammershus även var herre över ön enligt det medeltida synsättet.
Efter besöket på Hammershus passerar vi öns barska nordspets, som är skapad som en enorm rundklippa, med inlandsisens avslipade stötsida sluttande jämnt ned mot havet i nordost medan västsidan är brant och dramatisk. Klippan kallas Hammerknuden och utgör idag en fredad och synnerligen sevärd naturpark.
De båda sammanbyggda städerna Sandvig-Allinge kan historiskt härledas till två medeltida fiskelägen. Dessa spelade stor roll i Hansestädernas vidsträckta nät av sillmarknader, främst på 1200-talet.
”Tvillingstäderna” uppfattades förr som lite fjärran från civilisationen. Icke desto mindre var det denna del av Bornholm som först kom att få sysselsättning i den märkliga bransch - som lever av sina gäster - nämligen turismen. Då - i det förra århundradets början - var det främst tyskarna som valde att tillbringa sina ferier här.

Att turismen utgör en viktig näringsgren präglar också kuststräckan från Allinge och förbi Sandkås, Tejn och Stammershalle, som med rätta kallas ”Bornholms Riviera”. Här ligger hotellen och pensionaten tätt och här finns ett rikt utbud av vackra utsikter mellan klippor med de mest fantastiska former, skyddade sandstränder och idylliska lundar.

På vägen passeras Döndalen - den kanske vackraste av öns omkring 70 sprickdalar, som uppstod i urberget då jordskorpan öppnade sig och brast i tidernas begynnelse, och som sedan nötts, breddats och fördjupats av istidens smältvattenfloder och fortfarande - oändligt sakta - ändrar karaktär genom åarnas bearbetning.

Nästa anhalt blir Bornholms Konstmuseum med sin unika arkitektur och belägenhet i närheten av samhället Rö på den norra kusten.
I konstnärskretsar anses ljuset i och omkring Gudhjem vara något alldeles speciellt - liksom förresten fallet är på Skagen. Med förgrundsgestalten Olof Höst i spetsen har en speciell konstriktning uppstått just i dessa trakter, nämligen ”Bornholmerskolen”. Några av Hösts tavlor liksom andra intressanta verk i samma genre finns - bland mycket annat - att beskåda på konstmuseet.

Tar man en promenad längs stigen ned mot havet väntar en helt unik naturupplevelse; Namnet Helligdomsklipporna erinrar om det kapell, som stod här vid en helig källa under tidig medeltid. De imponerande granitmassiven med sina mörka formationer både lockar och skrämmer. Flera av de upp till 22 meter höga klipporna och de djupa grottor, som finns under dem och i allmänhet bara är åtkomliga från havet, har fått egna namn; ”Lyseklippen”, ”Kærlighedsbænken”, ”Libertsklippen”, ”Måneskinsklippen” och ”Mågetårnet” samt grottorna ”Våde Ovn”, ”Sorte Ovn”, ”Sorte Gryde”, ”Lyserenden” och ”Gåserenden”. Ett besök i denna storslagna natur måste nog räknas till de större upplevelserna på ön.

Nästa stora etappmål - och avstigningsplats - blir Gudhjem - kanske den mest unika orten på ön;
Staden ligger på en klippa som skjuter ut i havet vid en kust som är sönderskuren av små vikar och kantad med farliga rev. Bebyggelsen söker sig terrassformigt från den flata klipphällen alldeles vid vattnet och uppåt berget Bokuls sluttningar. Högst uppe har man en betagande utsikt över denna måleriska hamnstad, vars hus till stor del är insprängda i den starkt lutande klippväggen.
Gudhjems läge är enastående och finner mer sitt like vid Medelhavet än på något annat ställe i Danmark.
Bornholmsförfattaren Martin Andersen Nexö liknade en gång staden vid en siciliansk bergsby - en nog så målande och träffande beskrivning.
Här i ”Gudarnas Hem” görs ett längre uppehåll så att deltagarna får möjlighet att bese orten grundligt.

Vi lämnar nu kusten och sätter sydlig kurs. Efter bara ett par kilometer passeras Österlars Kirke - den kanske mest unika av Bornholms fyra rundkyrkor, som alla är byggda på 1100-talet - som gudstjänstlokaler, men också som försvarsverk för ofredstider, vilket bland annat deras tjocka väggar med sina många skyttegluggar vittnar om.
I sydvästlig riktning och via samhällena Österlars, Årsballe och Knudsker når vi så återigen Rönne och därmed är en - som vi hoppas - både innehållsrik och intressant nordtur fullbordad.

Rundtur Sydturen

SYDTUREN

Bornholm - den gröna, rena ön - där hus, gårdar och skogar röner en omsorg som i ett docklandskap.
Korsvirket, rundkyrkorna, slättland och kargt klippland - alltid nära till en vänlig eller arg Östersjö, vars silver blir till pura guldet i de berömda sillrökerierna.
I isländska sagor kallades ön Burgundarholmr och omtalas som ett eget rike på vikingatiden.
En sagoö är den fortfarande, ett lilleputtrike med sina 42000 innebyggare, vars mentalitet är gemytets - men också äventyrets - i dess spännande fiskafänge, som alltid har varit det viktigaste levebrödet.

Ovanstående rader är utvalda som ett slags ”aperitif” eller kanske hellre ”uvertyr” för vår sydtur, vars sträckning och innehåll kan sägas exemplifiera de företeelser som omnämns. Så välkommen ombord på bussen, Ni kommer att få en både vacker, intressant och underhållande tur, som dessutom innehåller en kulinarisk höjdpunkt.

Utgångspunkten är Rönne - Bornholms största stad och det kommersiella centret för provinsen, vilket inte minst den jättelika hamnen vittnar om. Här kan även mycket stora fartyg angöra och såväl passagerar- som handelssjöfarten är mycket livlig.
På vår väg ut ur staden berättar guiden om dess historia och vi hinner få en skymt av den äldre, mycket vackra bebyggelsen med sina slingrande gator och pittoreska korsvirkeshus.

Vår kurs är östlig och det första etappmålet är Almindingen, som både utgör mitten och toppen på Bornholm. Den är utan tvekan en av Danmarks märkligaste skogar, för ingen annanstans i landet finner man en natur så omväxlande och ett landskap så rikt och varierat som här.
I sin nuvarande form är skogen relativt ung, men här och var finns rester av den urskog bestående av flera hundra år gamla ekar, som dominerade fram till tidig medeltid, då skogen mer eller mindre skövlades, eftersom man behövde enorma mängder prima virke för byggandet av framför allt krigsfartyg. Detta gjorde att ljungheden, Höjlyngen kom att breda ut sig alltmer och namnet Almindingen antyder vad området sedermera kom att användas till, nämligen samfälld betesmark.
Numera bedrivs det i detta distrikt ett rationellt skogsbruk, vilket emellertid inte utgör något hinder för dess attraktionskraft som aturrum och utflyktsmål. Området genomkorsas av synnerligen vackra gång- och cykelstigar och är rikt på sevärdheter av de mest skilda slag.

Vårt första uppehåll görs på Bornholms högsta punkt, Rytterknægten och Ni ges möjlighet att beskåda nästan hela ön från det speciella utsiktstorn, som finns på platsen, och vars märkliga historia guiden säkert omtalar.
På vår väg genom skogen får vi också en skymt av Lilleborg - ett av alla de försvarsverk som uppfördes under tidig medeltid, då kampen om herraväldet på ön ofta fördes mellan kungens och kyrkans män.
Vid Bornholms mittpunkt viker vi norrut och lämnar så småningom skogen för att via samhället Österlars bege oss ut till den nordöstra kusten.
Befinner man sig på en ö skall också närheten till havet märkas. Därför går vår rutt i möjligaste mån längs kustnära vägar. I detta fall når vi havet vid Saltune och sträckan, som nu följer, är kanske den vackraste och mest unika av dem alla;
På vägen mot Svaneke passeras först en jättelik sprickdal, Randklöve Skår och därefter för oss den kuperade landsvägen till de idylliska små fiskelägena Bölshavn och Listed, men dessförinnan bör man stanna och vörnadsfullt hälsa på Helligkvinden - en sägenomspunnen bautasten vid vägkanten, vars tragiska öde guiden säkert beskriver.

”Solen skiner först i Svaneke” heter det i en känd turistslogan. Detta påstående rättfärdigas av att staden är Danmarks östligaste och tillika en av de allra minsta. Man kunde också ha lagt till att solen skiner allra mest på denna plats, eftersom det är den allra solrikaste på ”Solskensön”.
Svaneke räknas som öns mest idylliska stad på grund av sin gamla, välunderhållna terrassbebyggelse, som smälter så väl in i landskapet. Under byggnadsminnesåret 1975 fick Svaneke Europarådets guldmedalj för, som det hette, ”sitt konsekventa bevarande av den typiska lilla hamnstadens historiska karaktär”.
De många solskenstimmarna och den långa eftersommaren har skapat förutsättningar för en sydländsk vegetation. I lä av en varm och skyddande klippa sträcker vinrankor, fikon-, mullbärs- och valnötsträd ut sina grenar över de lugna gatorna.
Svaneke hyser också ett rikt konsthantverkarliv och på sommaren finns såväl en mängd utställningar som möjligheter att följa arbetet i de olika verkstäderna, bland annat vid Glastorvet beläget mellan torget och hamnen.
Vår färd går vidare längs kusten i sydlig riktning. Efter några kilometer passeras Årsdale - ett litet fiskeläge som i likhet med de flesta kustsamhällena på ön också har ett sillrökeri. I kvarnen, som fortfarande är i bruk och som har malt säd oavbrutet i över 100 år, kan man köpa alldeles färskt mjöl av olika slag.

Nexö är, med sina 4000 invånare, Bornholms näst största stad. Den ligger i ett område där graniten, som präglar Svaneke och Gudhjem, avlöses av ett lågt, sluttande sandstensbälte.
Staden har fått utstå många prövningar genom åren och var bland annat - i likhet med Rönne - skådeplats för direkta krigshandlingar, då ryssarna under andra världskrigets absoluta slutskede bombade och skadade eller totalförstörde 856 av de cirka 900 husen.
Idag är Nexös port mot havet det som helt dominerar stadsbilden. Det är den ojämförligt största fiskehamnen på Bornholm och Nexö utgör ett centrum för fisket i Östersjön. Hamnen upptar en area på 36 hektar och man disponerar över totalt 3 km kajplats.
 
Från Nexö går vår resa vidare söderut via badparadiset Balkabugten till ett spännande fiskeläge, Snogebæk. Det är en idyll med pittoreska fiskarstugor, trevliga restauranger och en ovanlig öhamn med broförbindelse in mot land.
Om tiden så medger, kan ett kort uppehåll vara motiverat, då det mitt i fiskelägets avslappnade atmosfär finns ett blomstrande handels- och konsthantverkarliv.

Den sydligaste punkten på Bornholm heter Dueodde och däromkring finns ett enastående landskap. Det består i ett gigantiskt flygsandsområde med en kritvit, ytterst finkornig kvartssand, som under inverkan av vinden bildar jättelika klitter. Badstranden anses vara en av de bästa i norra Europa och varma sommardagar söker sig tusentals människor hit för ett svalkande dopp.
I och med besöket vid Dueodde vidtar återfärden mot Rönne, men längs vägen finns mycket att se och flera samhällen passeras. Via Pedersker söker vi oss upp genom odlingslandskapet mot Åkirkeby, som är det bördiga Sydbornholms köpstad och tillika den enda inlandsstaden. Den utgjorde under medeltiden öns kult- och administrationscentrum, men fick senare stå tillbaka för Rönne, eftersom nästan alla borgare kom på obestånd efter diverse svåra prövningar. Den dominerande byggnaden är Å Kirke, som torde vara öns äldsta stenkyrka och säkert är byggd lika mycket till försvarsändamål som för ett kyrkligt liv.
En annan synnerligen intressant kyrkobyggnad finns i samhället Nylars på vägen in mot Rönne. Det är Nylars Kirke, som är den - ur arkitektonisk synpunkt - mest fulländade av de fyra rundkyrkorna på ön.

Därmed fullbordas vår sydtur och vi hoppas att Ni återvänder många upplevelser och erfarenheter rikare.