Påstigningsplatser

Karlskrona Möbler vid Angöringen

Nättraby Busshållplats E22:an

Listerby Busshållplats E22:an

Ronneby Järnvägstation

Bräkne-Hoby St1

Karlshamn Järnvägstation

Asarum Kyrka

Mörrum Kiosk

Pukavik Samåkningsplats

Blekingeporten

Bromölla Buss, Fjälkingegatan 1 ( vissa resor påstigning Bellas Place och Maxi´s Parkering Bromölla)

Kristianstad Scan

Vä Rondell Busshållplats (södergående resor)

Tollarp Sporthall (Södergående resor)

Hörby Ekerödsrasten alt Hörby Bussterminal (södergående resor)

Lund S:a avfarten Statoil (södergående resor)

Staffanstorp, Plantagen, Willys baksida, lastkaj (Södergående resor)